BP Cooling - Airconditioning & Verwarming
BP Cooling - Airconditioning & Verwarming

Mitsubishi Electric Diamond Partner

De mens als middelpunt

 Onze bezorgdheid voor de mens uit zich op twee niveaus:

Wat we voor de installateur doen, situeert zich vooral op het vlak van service en dienst-na-verkoop. We maken u het leven een stuk gemakkelijker en zorgen dat hij alle steun krijgt om u vlotter te overtuigen van de Mitsubishi Electric Quality. De regelmatige opleidingen in ons eigen trainingcenter maken daar een belangrijk deel van uit. Zo blijft de installateur steeds op de hoogte van de nieuwste technologische evoluties in zijn vakdomein en raakt hij vertrouwd met de recentste installatietechnieken. Ook de snelle leveringen en technische interventies van onze kant dragen daartoe bij. Zo komen onze techniekers met de glimlach helpen bij het opstarten van de meer gesofisticeerde systemen.

U als consument kan ook rekenen op de betrouwbaarheid van een gevestigd wereldmerk als Mitsubishi Electric en op onze jarenlange ervaring als distributeur. Voortdurende innovatie zorgt ervoor dat onze toestellen steeds meer bijdragen tot het woon- en leefcomfort. Steeds betere prestaties, steeds eenvoudigere bedieningen, een oogstrelende vormgeving, een opmerkelijke bedrijfszekerheid... al deze elementen dragen bij tot een groter comfortgevoel. En daar bent u bijzonder gevoelig voor.

Respect voor het milieu

Sinds het recente "An Inconvenient Truth" van Al Gore zijn bredere bevolkingslagen zich bewust geworden van de gevaren van een overdreven CO² uitstoot. Wij bij Mitsubishi Electric staan echter al tientallen jaren op de bres voor mens- en milieuvriendelijke oplossingen en systemen. Dit is het minste dat we kunnen doen voor u, voor onszelf en voor onze kinderen.

Een taak die we ons opgelegd hebben en waar we behoorlijk goed in geslaagd zijn, is het verhogen van het rendement van onze toestellen met een lager verbruik als gevolg. Via intelligente warmtepomptechnieken slagen we er nu reeds in om met een bepaalde energie-input een vijfvoudige output te bekomen. Eén Kilowatt input zorgt nu reeds voor 5 Kilowatt output. In de zeer nabije toekomst wordt dit 1 op 6. Gedaan dus met het nodeloos opsouperen van onze schaarse en kostbare energiebronnen!

Verder maakt het gebruik van milieuvriendelijke koelvloeistoffen en de afbreekbaarheid van de gebruikte materialen de recyclage een stuk eenvoudiger en natuurvriendelijker.

Maar die bezorgdheid uit zich ook in kleinere dingen, zoals het extreem lage geluidsniveau en de nauwkeurige afstelmogelijkheden van onze toestellen. Met de nodige trots durven we stellen dat we bij Mitsubishi Electric alles in het werk stellen om onze planeet zo leefbaar mogelijk te houden!

Machines om 'u' tegen te zeggen

Een derde aspect dat onze voortdurende aandacht wegdraagt is dit van de toestellen, van de de techniek en van de technologie zelf. Betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid vormen voor ons sinds jaren een belangrijke doelstelling. Onze reputatie hangt er immers van af, en daar springen we niet licht mee om.

Dagelijks spannen duizenden Mitsubishi Electric medewerkers wereldwijd zich in om de kwaliteit van de toestellen te waarborgen en waar mogelijk nog te verbeteren. Met als merkbaar gevolg:

betere warmtepompen, een verhoogd rendement, een hedendaags design, een fluisterstille werking... kortom : meer zekerheid en meer comfort en dit voor langere tijd.

Onze dagdagelijkse inspanningen richten zich ook op het permanent verbeteren van de logistiek, van de beschikbaarheid van toestellen en wisselstukken, van interventietijden...

Het resultaat van al deze inspanningen is u onderhand wel bekend: toekomstgerichte klimaatregelingssystemen die tot de meest betrouwbare in de markt behoren.

BP Cooling - Airconditioning & Verwarming